Նվիրաբերիր հիմա

ԱԿՈՒՆՔ

13.46%
“ԱԿՈՒՆՔ” բարեգործական հիմնադրամի առաքելության հիմնական կետերը հետևյալն են՝

  • Սոցիալական, հոգեբանական և տեխնիկական աջակցություն Հայաստանի բնակչության խոցելի խմբերին։
  • Օգնություն դժվարին կացության մեջ հայտնված մարդկանց, հաշմանդամներին, զարգացման յուրահատկություններ ունեցող երեխաներին, Արցախյան ազատամարտի մասնակիցներին, սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող մարդկանց։
  • Աջակցություն զարգացման յուրահատկություններով երեխաներին խնամող, նրանց դաստիարակությամբ և կրթությամբ զբաղվող, մասնագիտացված պետական և ոչ առևտրային կազմակերպություններին։
  • Հասարակության տարբեր շերտերի ներգրավումը կամավոր բարեգործական աշխատանքներում։

 

“ԱԿՈՒՆՔ”-ը նախաձեռնում և իրականացնում է բազմաթիվ նախաձեռնություններ, որոնոնց հիմնական շահառուները հանդիսանում են առաքելությամբ հստակեցված խմբերը։

 

   Կիսվիր

Comments (0)

Write a Comment